Lapkričio 4 d, 2013
Atviras kreipimąsis
Nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į visuomenę, valdžios institucijas, politines partijas dėl nepakankamo sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo.


Gegužės 18, 2012
LGVS nariai lankėsi Latvijoje
Š. m. gegužės 14 – 16 dienomis LGVS atstovai kartu su 11 šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijų darbuotojais bei profesinių sąjungų nariais lankėsi Latvijoje.

Plačiau

Spalio 22, 2009
Pavadinimas
LGVS Mokymo projekto administracijos iniciatyva Vilniuje įvyko pasitarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansų apskaitos reformos ir perėjimo prie naujų apskaitos standartų.

Plačiau

Rugpjūtis, 2009
Pavadinimas
Pradėtas įgyvendinti ESFA projektas, skirtas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai didinti bei profesiniams gebėjimams gerinti.

Plačiau

Vasario 12, 2009
Pavadinimas
Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įvyko LGVS išplėstinis tarybos posėdis.


Gruodžio 5, 2008
Pavadinimas
Vilniuje įvyko išplėstinis LGVS tarybos posėdis.


Rugsėjo 25-26, 2008
Pavadinimas
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos delegacija dalyvavo Austrijoje, Grazo mieste vykusiame 22-ame Europos šalių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kongrese


Birželio 12, 2008
Pavadinimas
Birštone įvyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos išplėstinis posėdis.


Liepos 5-6, 2007
Pavadinimas
Sveikname mūsų sąjungos narius gavusius valstybinius apdovanojimus.


Gegužės 25-26, 2007
Pavadinimas
Palangoje vyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos VII-asis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas


Balandžio 13, 2007
Pavadinimas
Biržų pilyje įvyko išplėstinis Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos posėdis.


Lapkričio 4, 2013

Lietuvos gydytojų sąjunga kartu su Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, Lietuvos laisvosios rinkos institutu, Lietuvos gydytojų sąjunga bei Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesine sąjunga kreipiasi į visuomenę, valdžios institucijas bei politines partijas, kviesdami prisidėti prie visiems svarbaus klausimo sprendimo – nepakankamo sveikatos priežiūros finansavimo.

Atviras kreipimasis


Gegužės 18, 2012

LGVS nariai lankėsi Latvijoje

Š. m. gegužės 14 – 16 dienomis Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos atstovai kartu su 11 šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijų darbuotojais bei profesinių sąjungų nariais lankėsi Latvijoje. Renginys organizuotas vykdant Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos bendrą socialinės partnerystės projektą „Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas“.
Pirmąją vizito dieną su Latvijos kolegomis įvyko diskusija, kurios metu visi delegacijos nariai apsikeitė nuomonėmis apie situaciją sveikatos apsaugos sektoriuje abiejose šalyse. Antrąją vizito dieną delegacijos nariai dalyvavo patirties apsikeitimo konferencijoje „Rygos deklaracijos įgyvendinimas: kur mes esame?“, kurios metu 7 pranešimuose buvo detaliai pristatyta dabartinė ir pastarųjų metų situacija sveikatos apsaugos sektoriuje Lietuvoje ir Latvijoje, iškeltos pagrindinės problemos, galimi jų sprendimo būdai, kurių vienas iš pagrindinių – skatinti socialinį dialogą tarp sveikatos priežiūros darbuotojų, darbdavių ir profesinių sąjungų, siekiant visiems bendrų interesų. Po sėkmingos konferencijos, kurioje dalyvavo ir Latvijos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės sekretorius, konferencijos delegacijos nariai aplankė 2 Rygos universitetines ligonines (Rygos Rytų ir Paula Stradina klinikinėse universitetinėse ligoninėse), domėjosi jų valdymu, vykstančiais pokyčiais, finansavimu, esamu socialiniu dialogu.
Įdomu tai, kad ir Latvijos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas netenkina medikų (jis siekia tik 3,5-3,6 proc. BVP). Medicinos darbuotojų ir jų profesinių sąjungų pastangomis pasiekta, kad iki 2014 m. Vyriausybė pažadėjo padidinti sveikatos apsaugos sistemai skiriamas lėšas iki 4,5 proc. BVP. Beje, dabartiniu metu dėl nepakankamo sveikatos sistemos finansavimo ligoninėje imamas „viešbučio“ („lovos“) paslaugos mokestis (9,5 lato – 1 latas ~5 Lt), registruojantis konsultacijoms – visuotinis registracijos mokestis (5 latai). Jaučiama, kad labiau vystoma mokamų paslaugų plėtra. Taip ligoninės savo biudžetus papildo ~20 proc. prie gaunamo ligonių kasų finansavimo už suteiktas paslaugas.


Spalio 22, 2009

Š.m. spalio mėn. 22 dieną LGVS Mokymo projekto administracijos iniciatyva Vilniuje įvyko pasitarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansų apskaitos reformos ir perėjimo prie naujų apskaitos standartų.
Pasitarime dalyvavo: projekto veiklų koordinatorė Kristina Lukošiūtė, finansininkė Nijolė Butkevičienė, konsultantas Mykolas Truncė, UAB „Mokesčių srautas“ renginių vadovas Leonas Garbenis, mokesčių ir apskaitos konsultantas Valeril Volk, VšĮ „Naujosios Vilnios poliklinika“ vyriausia finansininkė Tatjana Garbaliauskienė.
Susirinkusieji svarstė galimybes palengvinti LGVS nariams atlikti finansų apskaitos reformą ir pereiti prie naujų apskaitos standartų. Nutarta parengti specialią mokymų programą sveikatos priežiūros įstaigų vyriausiems finansininkams tam pritaikant 5 dienų (40 ak. val.) mokymo programą „Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymas“.
UAB „Mokesčių srautas“, atsižvelgdamas į asociacijos prašymą, sutiko išplėsti šios temos klausytojų ratą ir suteikti asociacijos nariams (nedalyvaujantiems LGVS Mokymų projekte) ženklias nuolaidas. Specialų UAB „Mokesčių srautas“ pasiūlymą galite rasti čia:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartais

Kristina Lūkošiūtė, LGVS Mokymų projekto Veiklų koordinatorė


Vasario 12, 2009

Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įvyko LGVS išplėstinis tarybos posėdis. Dalyvavo 72 LGVS nariai ir svečiai. Kadangi atstovavo 2/3 asociacijos narių, buvo galima priimti nutarimus visai asociacijai. Darbotvarkėje buvo aktualiausi nūdienos klausimai – sunkmečio įveikimo problemos, 2009 m. sutarčių su TLK ir ASPĮ sudarymo principai ir 2009 m. PSDF biudžeto klausimai. Pranešėjai – LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas, sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas ir Valstybinės ligonių kasos direktorius A. Sasnauskas. VLK direktorius A. Sasnauskas pasidžiaugė, kad 2009 m. biudžetas daugiau negu 300 mln. lt didesnis už 2008 m., kad bus galima išlaikyti praeitų metų dydžio medikų atlyginimus, - tam tikslui lėšos numatytos. Auga lėšos kompensuojamiems vaistams, PSPP plėtrai. 2009 m. sutartys bus peržiūrimos kas 3 mėn ir pakoreguojamos pagal PSDF biudžeto surinkimo vykdymą. SA ministras A. Čaplikas irgi džiaugėsi, kad kitos šalies žinybos gavo palyginti mažiau lėšų negu sveikatos apsauga. Pagrindinėmis SAM veiklos sritimis bus laikomos: - Valdymo reforma. Ji bus pradėta nuo pačios ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų (Saulėlydžio komisijos veikla)
- ES struktūrinių fondų skiriamų lėšų įsisavinimas
- Tinkamas dėmesys e-sveikatos vystymui
- Vaistų rinkos reguliavimui, valdymui.
- Savanoriško sveikatos draudimo kūrimui ir vystymui.
- Mokesčių už paslaugas ir priemokų (papildomo draudimo objektas) įvedimui.
- Darbo santykių tobulinimui (darbo ir atostogų trukmė, DK 193 ir 194 str. peržiūrai)
Dėl PSDF biudžeto susirinkimo ministras teigė yra ir liks optimistas.
Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas mano, kad ,,ne pinigai SA sistemoje viską lemia. Kompensuoti lėšų stygių galima paslaugų kokybe, pagarba pacientui.” Ligoninėms jis siūlė atsisakyti paslaugų, kurios joms nuostolingos. Jis patvirtino LGVS senąjį teigimą, kad bendrieji ir specialieji reikalavimai kai kurioms paslaugoms- reanimacijai, terapijai yra per aukšti, daugelis ligoninių jų negali įvykdyti. SA ministerijai siūlė juos peržiūrėti. Taip pat siūlė revizuoti ar net panaikinti SAM padalinius, kurie, kaip parodė gyvenimas, nepasiteisino. Seimūno A. Matulo nuomone, taupant lėšas reiktų kai kurioms mažoms įstaigoms naudotis didesniųjų laboratorijomis, vystyti e-sveikatos sistemą (bet ne branduoliui steigti, o LIS ir pacientų duomenų registravimui PSPĮ bei apsikeitimų jais). P. A.Matulas pritarė SPĮ užskaitų vykdymui, kad nereikėtų mokėti delspinigių, palengvėtų ligoninių atsiskaitymai su tiekėjais. Panagrinėjo ir kai kurios Vakarų Lietuvos kardiologijos vystymo programų aspektus (palygindamas su Pietryčių Lietuvos vykdytu analogišku projektu). Išgirdome siūlymą per 3-4 mėn. sukaupti įstaigose apyvartinių lėšų, kad galėtume laiku išmokėti atlyginimus, atsiskaityti su tiekėjais. Diskusijose aktualiais klausimais pasisakė LGVS tarybos pirmininkas E. Baltakis, ASPĮ vadovai – A. Berūkštis, R. Sveikata ir kiti. Vienbalsiai buvo pritarta LGVS kreipimosi teksto projektui (su papildymais), kuris turi būti išsiųstas į LR SAM, LR Seimo SRK, VLK ir kt institucijas. Norėdami susipažinti su rezoliucija ir jos priedu, spauskite čia (rezoliucija priedas). Suvažiavimas vienbalsiai pritarė LGVS tarybos pasiūlymui sunkmečiu (1 metų laikotarpiui) sumažinti organizacijos nario mokestį (nuo 0,025 iki 0,0125 proc. nuo įstaigos metinės sutarties (su TLK) pajamų sumos). Už konstruktyvų, glaudų bendradarbiavimą sprendžiant aktualias ASPĮ problemas su LR Seimo sveikatos reikalų komitetu LGVS įteikė padėkos raštą komiteto pirmininkui A. Matului. Suvažiavimas įvyko Valentino dienos išvakarėse, todėl šeimininkas,- VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius Valentinas Mačiulis dalyvius pavaišino kava ir arbata.


Gruodžio 5, 2008

Vilniuje įvyko išplėstinis LGVS tarybos posėdis. LR Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo departamento direktorė N. Stasiulienė pristatė SAM Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 4 metų veiklos apžvalgą, aptarė komisijos funkcijas, žalos atlyginimo nustatymo tvarką. VLK direktorius A. Sasnauskas pristatė 2009 metų biudžeto projektą. Nutarta parengti rezoliuciją ,,Dėl 2009 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto”. Posėdyje taip pat dalyvavo viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas V.Jakštas, kuris paaiškino viešųjų pirkimų įstatymo naujoves. LGVS nariai patvirtino naują LGVS įstatų redakciją. Į organizaciją priimta 11 naujų narių, dabar jų organizacijoje 115. Nutarta paruošti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos Vytauto Kleizos vardo fondo nuostatų ir LGVS nominacijos ,,Už kokybės vadybos principų ir informacinių technologijų diegimą medicinoje” nuostatus.


Rugsėjo 25-26, 2008

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos delegacija dalyvavo Austrijoje, Grazo mieste vykusiame 22-ame Europos šalių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kongrese, kurio tema ,,Naujiems pokyčiams – nauja vadyba“. Kartu vyko EAHM (Europos gydymo įstaigų vadovų sąjungos) generalinė asamblėja. LGVS nuo 1996 metų yra EAHM narė. Kongrese dalyvavo daugiau nei 600 dalyvių iš 20 šalių. Jo metu buvo pristatomi pranešimai ligoninių vadybos vystymo, inovacijų sveikatos priežiūros įstaigose diegimo, kokybės ir geros praktikos, e-sveikatos srityse. Kongrese pranešimą skaitė tuo metu buvęs sveikatos apsaugos ministras G.Černiauskas. Pranešimas sukėlė didelį dalyvių susidomėjimą.


Birželio 12, 2008

Birštone įvyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos išplėstinis posėdis. Jame pateikta LGVS veiklos metų ataskaita, ir, dalyvaujant LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, SAM bei VLK vadovams, aptarti svarbūs strateginiai asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos klausimai. LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas pranešime dėl ASPĮ vadovų atsakomybės didinimo pabrėžė demokratiško vadovavimo bei dirbančiųjų atstovavimo priimant svarbius kolektyvui sprendimus svarbą. Pranešimą apie PSDF vykdymą sausio – gegužės mėn. pristatė VLK direktorius A.Sasnauskas.SA ministrui LGVS parengė keliolika klausimų, į kuriuos (ministrui negalėjus dalyvauti) atsakė SA sekretorė R.Vaitkienė. Dauguma klausimų susiję su didėjančiomis išlaidomis ūkinei veiklai. Posėdžio metu SAM atstovai paprašyti paruošti išsamią medikų skaičiaus visose šalies gydymo įstaigose analizę ir parengti vieningą žmonių išteklių SA sistemoje strategiją. Aptartas ir V medikų atlyginimų didinimo etapas. Sudaryta darbo grupė V.Kleizos fondui steigti bei jo įstatams parengti. Šis fondas skatintų jaunus gydytojus bei gydytojus rezidentus tobulinimosi srityje, prisidėtų prie darbo aplinkos sąlygų ligoninėse gerinimo ir kt. Posėdyje į LGVS priimti dar du nariai – dabar organizacijoje jų 104.


Liepos 5-6, 2007

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi a p d o v a n o t a s Edmundas BALTAKIS – gydytojas, ilgametis Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos viceprezidentas.

Liepos 5 d. Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas s u t e i k ė Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardą ir a p d o v a n o j o Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu :
Joną MIKALAUSKĄ – Šiaulių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyriausiąjį gydytoją.
Juozą JAKUTĮ – Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorių.
Zigmantą PAULAUSKĄ – Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras“ vyriausiąjį gydytoją.

Nuoširdžiai sveikiname ir kartu džiaugiamės mūsų sąjungos narių įvertinimu. Linkime Jiems stiprios sveikatos bei sėkmės!


Gegužės 25-26, 2007

Palangoje vyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos VII-asis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Šiuo metu Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga vienija apie 90 tikrųjų narių: ligoninių, poliklinikų, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, greitosios medicinos pagalbos stočių, psichikos sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros centrų ir privačių medicininių įstaigų.
Suvažiavimo metu buvo gvildenamos aktualios sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ir visai sveikatos priežiūros sistemai problemos: žmogiškųjų ir materialinių išteklių stoka, netobulas valstybės skiriamų lėšų paskirstymas, elektroninės sveikatos ateitis ir plėtra, medicininės įrangos ir naujos aparatūros įsigijimas, papildomo savanoriško draudimo, kaip papildomo lėšų į sveikatos apsaugos sistemą pritraukimo ir kitos.
Suvažiavime buvo perrinktas prezidentas, valdyba, taryba. Naujai trejų metų kadencijai prezidentu išrinktas Kauno apskrities ligoninės generalinis direktorius Stasys Gendvilis, taryba papildyta naujais nariais. Tarybos pirmininko pareigos vėl patikėtos Joniškio ligoninės vyr. gydytojui Edmundui Baltakiui, Valdybos – Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytojai Vidai Žvirblienei. Suvažiavimo metu buvo priimtas rezoliucijos projektas, kuris pakoreguotas ir išsiųstas atsakingoms sveikatos priežiūros institucijoms.


Balandžio 13, 2007

Biržų pilyje įvyko išplėstinis Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos posėdis. Sąjungos nariai ir posėdyje dalyvavę Sveikatos apsaugos ministras R. Turčinskas, ministerijos sekretorius H. Baubinas, Valstybinės ligonių kasos direktorius A. Sasnauskas bei Biržų rajono savivaldybės meras R. Ramonas diskutavo apie naujos stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos praktinio įgyvendinimo ir visuomenės sveikatos reformos eigą, išklausė Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją apie IV medicinos darbuotojų užmokesčio didinimo etapo kryptis ir prioritetus.