Lapkričio 4 d, 2013
Atviras kreipimąsis
Nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į visuomenę, valdžios institucijas, politines partijas dėl nepakankamo sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo.


Gegužės 18, 2012
LGVS nariai lankėsi Latvijoje
Š. m. gegužės 14 – 16 dienomis LGVS atstovai kartu su 11 šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijų darbuotojais bei profesinių sąjungų nariais lankėsi Latvijoje.

Plačiau

Spalio 22, 2009
Pavadinimas
LGVS Mokymo projekto administracijos iniciatyva Vilniuje įvyko pasitarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansų apskaitos reformos ir perėjimo prie naujų apskaitos standartų.

Plačiau

Rugpjūtis, 2009
Pavadinimas
Pradėtas įgyvendinti ESFA projektas, skirtas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai didinti bei profesiniams gebėjimams gerinti.

Plačiau

Vasario 12, 2009
Pavadinimas
Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įvyko LGVS išplėstinis tarybos posėdis.

Plačiau

Gruodžio 5, 2008
Pavadinimas
Vilniuje įvyko išplėstinis LGVS tarybos posėdis.

Plačiau

Rugsėjo 25-26, 2008
Pavadinimas
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos delegacija dalyvavo Austrijoje, Grazo mieste vykusiame 22-ame Europos šalių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kongrese

Plačiau


DAUGIAU NAUJIENŲ

Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) – ne pelno siekianti organizacija, vienijanti asmenis, dirbančius vadovaujantį darbą sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. Asociacija savo veiklą pradėjo 1991 metais kovo 27 dieną. Dabartinė šios sąjungos teisinė forma – asociacija. LGVS organizuoja įvairius renginius, dalyvauja įvairių programų ruošime ir įgyvendinime, teikia pasiūlymus Vyriausybei, įvairioms ministerijoms, savivaldybėms ir kitoms institucijoms ir organizacijoms sveikatos politikos klausimais; atstovauja asociacijos tikrųjų narių interesus įvairiose institucijose ir organizacijose. LGVS vykdo ir tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis užsienio šalyse esančiomis sveikatos priežiūros organizacijomis. 1996 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga priimta į Europos ligoninių vadovų asociaciją (EAHM). Sąjungos nariai gauna EAHM leidžiamą žurnalą „Hospital“ taip pat dalyvauja įvairiose anketinėse apklausose, kurias rengia EAHM.


- suvienyti asociacijos narius bendrai veiklai, pertvarkant ir tobulinant sveikatos priežiūros įstaigų darbą, keliant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

- koordinuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbą, tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą;

- dalyvauti Vyriausybės ir ministerijų, savivaldybių ir institucijų darbe, formuojant sveikatos apsaugos politiką;

- ginti asociacijos tikrųjų narių teises ir teisėtus interesus;

- užmegzti ir plėtoti ryšius su kitomis panašios veiklos institucijomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.


1991 03 27
Pirmasis iniciatyvinės grupės susirinkimas
1991 05 31
Steigiamasis LGVS suvažiavimas
1992 03 20
II LGVS suvažiavimas
1994 09
Įkuriamas LGVS informacinis centras
1994 10 11
Akcija “Medicinai – greitąją pagalbą”
1994 10 28
III LGVS suvažiavimas
1995 10 12-14
LGVS atstovai pirmą kartą dalyvauja XIII Europos ligoninių vadovų asociacijos suvažiavime Briuselyje
1996 08 31
LGVS priimta Europos ligoninių vadovų asociacijos nare
1997 12 09
IV LGVS suvažiavimas
2000 11 21
LGVS suvažiavimas
2001 10 12
VI LGVS suvažiavimas
2007 05 25
VII LGVS suvažiavimas
( suvažiavimo rezoliucija)